Maak seksualiteit lekker bespreekbaar!

Hulpverleners zoals huisartsen, POH-ers en therapeuten die structureel of incidenteel volwassenen begeleiden, komen vaak in aanraking met vragen over seksualiteit vanuit een brede doelgroep en problematiek. Echter worden deze vragen niet altijd herkent. Daarnaast maken vragen naar seksualiteit helaas nog geen standaard deel uit van de meeste intakes terwijl veel problemen wel invloed hebben op dit leefgebied. 

Uit onderzoek weten we dat veel aspecten van seksualiteit vaak onderbelicht of zelfs onbesproken blijven, als de hulpverver er niet zelf over begint. De manier waarop dat gebeurd is bepalend voor hoe succesvol professionals zijn om de vraag werkelijk boven tafel te krijgen. Taboes worden pas doorbroken als er voldoende bedding is voor kwetsbaarheid.

De sleutel van bespreekbaarheid is een combinatie van deskundigheid, inlevingsvermogen en onbevangen moed. In de training krijgt de hulpverlener van binnen uit zicht op wat er voor nodig is het probleem te mogen benoemen. Daarnaast worden er concrete handvatten en technieken gegeven om het gesprek zo effectief mogelijk vorm te geven. Dezelfde onbevangenheid en moed die nodig is voor een positieve ontwikkeling van seksualiteit, is ook nodig op het moment dat er een probleem is.

preventie door bevordering: positieve seksualiteit

Hoe meer mensen ik begeleid in negatieve kanten van seksualiteit, seksuele grensoverschrijding en misbruik, hoe dieper ik doordrongen raak van het feit dat we het veel meer moeten hebben over de positieve kanten van seksualiteit. Onderzoek ondersteund deze zienswijze. Adolescenten wegwijs maken in hun seksuele autonomie. En ja, dat gaat veel verder dan gender of geaardheid.

Nu zijn gesprekken met onze pupillen voornamelijk gericht op weerbaarheid: het voorkómen van SOA’s, het voorkómen van ongeplande zwangerschappen, het voorkómen van grensoverschrijding. Het is belangrijk dat deze voorlichtingen er zijn, maar de fijne kanten van seksualiteit blijven onderbelicht.

Hoe kun je je grenzen aangeven, als niet weet wat je wensen zijn?!

Met het verdwijnen van de voorlichters, verdwijnt vaak ook het gesprek over seksualiteit. Terwijl het wel iedere dag aan de orde is zowel on-line als off-line.  Dat is wat ik van leerlingen terug krijg. Docenten en begeleiders voelen vaak handelingsonzekerheid of tijdsgebrek in het gesprek over seksualiteit met pupillen. In een tijd waarin extremen een muisklik verwijderd zijn, is er nood aan een liefdevol tegengeluid.

Liever Vanuit Verbinding maakt een duurzaam klimaat mogelijk waarbij het gesprek over positieve seksualiteit een echte kans heeft.

ADHD/ADD en seksualiteit

Seksualiteit is een onderwerp dat nog lang niet structureel in iedere spreekkamer aan bod komt. Terwijl het natuurlijk een onderdeel is van de wereld van je cliënt, het kind van je cliënt of leerling. Als er sprake is van aandachttrekkende, voorliggende problematiek zoals bij ADHD/ADD, daalt dit onderwerp nog eens extra op de agenda. Hierdoor loopt de jongere een verhoogd risico op grensoverschrijding. Kennis van de juiste kaders bevordert effectieve gespreksvoering en een juiste prioritering.

  • Hoe zorg je er als professional voor dat je seksualiteit duurzaam bespreekbaar maakt?
  • Waar moet je rekening mee houden bij de combinatie van gedragsproblematiek voortkomend uit ADHD/ADD en een gezonde seksuele ontwikkeling?
  • Welke kaders en tools helpen om dit op een positieve manier te doen?

Linda de Vos (specialist ADHD/ADD) en Sabine Meulenbeld (specialist seksuele soevereiniteit) verzorgen een dag waarbij zij heldere kaders aanreiken om grensoverschrijding voor te zijn en er autonomie ondersteunend mee omgaan als het probleem zich voor doet.

trainingsopbrengst: toepassing en kennis van

– Bevordering en behoud van een waardige seksuele ontwikkeling bij ADHD/ADD problematiek
– Gezonde, veilige en gefaseerde seksuele ontwikkeling
– Vormen van grensoverschrijdend gedrag
– Positieve en juiste aanpak in begeleiding
– Preventieve kaders die houvast bieden
– Beschermende maatregelen
– Specifieke complicerende dynamieken bij ADHD/ADD
– Kaders hanteren voor als het te ver is gegaan
– Signalering verschil: wat is gezond /wat gevaarlijk
– Signalering verschil: wat is faseproblematiek /wat is ADHD gerelateerd.
– Hoe je de cliënt ondersteunt in het ontwikkelen van een eigen kompas
– Hoe versterk je als professional de eigenwaarde van jouw cliënt
– Seksuele soevereiniteit
– Invloed van eigen denkbeelden over seksualiteit op interactie met cliënt

Data: 28 januari 2020 (Utrecht)

Tijd: 9.30-16.30

Voor wie: HBO+  (jeugd)hulpverleners, coaches, pedagogen, agogen en psychosociaal therapeuten die direct of indirect te maken hebben met adolescenten en jongeren met ADHD.

SKJ registratie in aanvraag.

Schrijf je hier in via deze link

Investering: €275,- ex BTW.

reacties van deelnemers

Ik vond het fijn om binnen een groep met humor en gemak open uit te wisselen over een potentieel ongemakkelijk onderwerp. Interessant ook om te ervaren dat de lessen niet alleen voor jonge meiden relevant zijn, maar voor mannen en vrouwen van alle leeftijden. Ik voel me aangesproken door de kernvraag van Positieve seksualiteit: ‘Vond je het lekker?’ Ja, ik vond het lekker. Dank, voor het vrij delen van je kennis en bijbehorende attitude.

MARJAN WILLEMSEN

Een zeer serieus onderwerp, dat door de speelse werkvormen op een vanzelfsprekende manier aan de orde werd gebracht. Sabine deed dit in alle rust en veiligheid. De oefeningen gaven mooie inzichten in een aantal belangrijke begrippen verbonden aan positieve seksualiteit zoals spontaniteit en plezier. En plezier hebben we zeker gehad: er werd veel gelachen. Dank je Sabine!

MIEK HENENKAMP

Schuiven naar boven